Strona głównaRegulamin
9x15 HALA MAGAZYNOWA
Netto: 23,500,00 zł
Brutto: 28,905,00 zł
Tunel foliowy 2x3 m
Netto: 308,94 zł
Brutto: 380,00 zł
Gumka do namiotu długa - 100szt
Netto: 150,00 zł
Brutto: 184,50 zł
BOK Z OKNEM 2x2 z gumkami
Netto: 130,08 zł
Brutto: 160,00 zł
BOK 2x2 z gumkami
Netto: 113,82 zł
Brutto: 140,00 zł
5x15 HALA MAGAZYNOWA
Netto: 14,990,00 zł
Brutto: 18,437,70 zł
5x10 HALA MAGAZYNOWA
Netto: 13,500,00 zł
Brutto: 16,605,00 zł
Torba na rurki 210cm
Netto: 260,00 zł
Brutto: 319,80 zł
Torba transportowa 120x80x50
Netto: 284,55 zł
Brutto: 350,00 zł
4x8 NAMIOT MAGAZYNOWY
Netto: 11,788,62 zł
Brutto: 14,500,00 zł

Regulamin

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep www.sezonmax.pl i którego siedziba znajduje się 31-987 Kraków, ul. Jeziorko 1.
Sklep działa pod firmą Wawelstal sp. z o.o. REGON: 386744477, NIP: 6783186170 KRS 0000852203

REGULAMIN

Regulamin serwisu internetowego www.sezonmax.pl określa zasady składania zamówień za pośrednictwem tych serwisów.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Właścicielem serwisu internetowego www.sezonmax.pl jest firma Wawelstal sp. z o.o. ul. Jeziorko 1, 31-987 Kraków NIP: 6783186170
2. Podmiot gospodarczy, która składa zamówienie za pośrednictwem serwisu internetowego www,sezonmax.pl nazywamy KUPUJĄCYM.
3. Złożenie zamówienia w serwisie internetowym www.sezonmax.pl oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu. Jeżeli KUPUJĄCY nie zgadza się z którymkolwiek z punktów, nie powinien korzystać z serwisu internetowego www.sezonmax.pl
4. Integralną część regulaminu stanowi „Polityka prywatności” umieszczona bezpośrednio pod niniejszym regulaminem.

ZAMÓWIENIA

1.Oferty kupna mogą być składane
- drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.sezonmax.pl
- drogą mailową pod adresem: biuro@sezonmax.pl
- pisemnie na adres Wawelstal, ul. Jeziorko 1, 31-987 Kraków

- w oddziale firmy pod adresem Wawelstal, ul. Jeziorko 1, 31-987 Kraków
2. Złożenie zamówienia przez klienta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy kupna.
3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego
4. Oferty kupna składane za pośrednictwem strony internetowej www.sezonmax.pl wymagają rejestracji Klienta, co wiąże się z wypełnieniem formularza osobowego (z wszystkimi istotnymi danymi dla późniejszej realizacji umowy kupna-sprzedaży). Dostęp do danych tak utworzonego profilu Klienta zabezpieczony jest unikatowym loginem i hasłem, wymyślonymi przez Klienta podczas pierwszej rejestracji. Dane profilu Klienta mogą być w każdej chwili przez Niego modyfikowane w tzw. Panelu Klienta.
5. Koniecznym warunkiem realizacji umowy kupna-sprzedaży jest podanie w formularzu osobowym numeru telefonu lub (i) adresu e-mailowego - po wpłynięciu oferty kupna sprzedawca może dokonać jej weryfikacji drogą telefoniczną lub (i) poprzez e-mail. Po wpłynięciu oferty kupna klient otrzymuje e-mailem informację o tym fakcie (pod warunkiem, iż w formularzu osobowym podał swój adres e-mailowy).
6. Klient może wprowadzić zmiany w ofercie kupna, bądź całkowicie ją anulować do momentu potwierdzenia przez obsługę sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji. Wszelkie zmiany dotyczące oferty kupna lub decyzję o jej anulowaniu można przekazać:
- drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.sezonmax.pl
- drogą mailową pod adresem: biuro@kudu-polska.pl
- telefonicznie: +48 606 44 44 13
7. Zamówienia są realizowane w terminie od 24 h do 14 dni (od momentu zawarcia umowy kupna - sprzedaży) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel.
8.W przypadku odstępstw w doręczeniach przesyłek sprzedawca prosi Klienta o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą telefoniczną lub emaliową (prosimy podać nr zamówienia i dane teleadresowe).
9.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient

CENY

1. Ceny prezentowane w serwisie internetowym www.sezonmax.pl wyrażone są w złotych polskich i przedstawione w wersji netto ( bez podatku VAT ) oraz w wersji brutto (zawierającej podatek VAT).
2. Cena obowiązująca KUPUJĄCEGO to cena brutto. Pozostałe wersje cenowe zostały zamieszczone w serwisie internetowym www.sezonmax.pl tylko w celach informacyjnych.
3. Ceny usług wynajmu sprzętu podane są orientacyjnie i zawsze ustalane są na podstawie indywidualnej wyceny.
4. W przypadku zakupu towaru, na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera KUPUJĄCY zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o tym fakcie. W takich przypadku KUPUJĄCY ma prawo do anulowania zamówienia.
5. Sklep zastrzega sobie prawo usuwania i wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

PŁATNOŚCI

1. Przelewem na rachunek bankowy sklepu (przedpłata); Klienci, którzy wybiorą tę formę płatności, otrzymają e-mailowe bądź telefoniczne powiadomienie o zatwierdzeniu oferty kupna i skompletowaniu przesyłki. Równocześnie zostaną poproszeni o przelanie kwoty odpowiadającej wartości przesyłki na wskazany przez nas rachunek bankowy sklepu. Przesyłkę wyślemy po wpłynięciu pieniędzy na konto (co zazwyczaj następuje w następnym dniu po dokonaniu przelewu) lub po otrzymaniu potwierdzenia przelewu na e mail.
2. Gotówką; tylko w przypadku osobistego odbioru zamówionych artykułów w naszym magazynie w Krakowie przy ul. Jeziorko 1 po uprzednim, telefonicznym lub mailowym, uzgodnieniu terminu;
3. Przy odbiorze (pobranie); należność pobiera kurier Fed-ex, PEKAES
4. Przedpłata 100% wartości zamówienia za produkty z dostępne na zamówienie.
6. Jednostki budżetowe odroczony termin płatności 7,14,21,31 dni od daty wystawienia faktury.
7. W przypadku gdy hala robiona jest na zamówienie (hale z profili), Kupujący płaci zaliczkę na poczet realizacji, która w przypadku odstąpienia od umowy zakupu nie podlega zwrotowi.

DOSTAWA

1. Zamówiony towar będzie dostarczany przesyłką kurierską lub spedycją. SPRZEDAJĄCY ma prawo samodzielnego wyboru firmy kurierskiej. KUPUJĄCY otrzyma mailowo informację, którym kurierem zostało wysłane zamówienie.
2. Koszty dostarczenia: wg cennika generowanego zależnie od wagi i ilości paczek, w które pakowany jest przedmiot zakupu – Klient zawsze jest informowany przed realizacją zamówienia o koszcie przesyłki. W przypadku, gdy Klient nie zgodzi się na podany koszt przesyłki zamówienia, może odstąpić od umowy.
3. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon). Niniejszy regulamin upoważnia SPRZEDAJĄCEGO do wystawienia KUPUJĄCEMU faktury bez podpisu odbiorcy, na co KUPUJĄCY wyraża zgodę poprzez akceptację niniejszego regulaminu.
4.Przesyłki dostarczane są w ciągu 48 godzin. Firmy kurierskie zastrzegają sobie prawo wydłużenia czasu dostarczenia przesyłki.
5. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub opóźnienia powstałe w czasie transportu przesyłki firmą kurierską. Po dostarczeniu przesyłki przez kuriera proszę w jego obecności sprawdzić stan przesyłki. W przypadku otrzymania przesyłki z widocznymi uszkodzeniami opakowania należy niezwłocznie w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Po spisaniu protokołu kurier ma obowiązek wręczyć KUPUJĄCEMU jego kopię! Jeżeli tego nie zrobi, należy jej zażądać. Niesporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera powoduje brak możliwości reklamowania usługi w firmie kurierskiej.

RABATY

1. Osobom, które są stałymi klientami naszego sklepu, udzielamy w czasie zakupów rabatu w wysokości od 1 do 5%.
2. Rabatów nie udzielamy w przypadku zakupu artykułów na które obowiązują ceny promocyjne.
Rabatom nie podlegają także koszty przesyłki. Oznacza to, że jeśli Klient złoży w sklepie zamówienie "mieszane", tzn. na artykuły objęte promocją i te o cenach "zwykłych", rabat będzie uwzględniony tylko w przypadku tych drugich.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

  1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Produkty muszą być oryginalnie zapakowane bez widocznych zmian w opakowaniu.
    2. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim rachunkiem/fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej sumie ceny towaru.
    3. Środki pieniężne zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

EKSPLOATACJA NAMIOTÓW

KUPUĄCY namiot, w celu właściwiej eksploatacji musi pamiętać o:

  • konieczności właściwego eksploatowania hali namiotowej poprzez m.in. bieżące odśnieżanie jego połaci, zamykanie hali (w czasie występowania wiatrów hala musi być ze wszystkich stron zamknięta), ewentualne ogrzewanie wnętrza hali które utrzymuje temperaturę poszycie ok 2st C.

  • Ponadto w czasie występowania opadów śniegu, należy monitorować zachowanie wszystkich elementów konstrukcyjnych hali (codziennie), w razie występowania odstępstw od stanu pierwotnego konstrukcji, należy bezzwłocznie usunąć śnieg z połaci dachowej i przejść do kontroli stanu technicznego elementów konstrukcyjnych. Hala w okresie zimowym powinna być na bieżąco odśnieżana i eksploatowana z zachowaniem odpowiednich środków i zabezpieczeń, tj. instalacja urządzenia do ogrzewania tak aby cała nawierzchnia pokrycia miała temp. +2 st.C, a w przypadku braku odpowiedniej dokumentacji odnośnie wytrzymałości hali na śnieg oraz wiatr , zdemontowana. Pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w wyniku zalegającego śniegu (w tym zawalenie się hali) ponosi Inwestor

ZWROTY I REKLAMACJE ZAMÓWIONEGO TOWARU

1. Ze względu na indywidualny charakter niektórych produktów, na których wykonane są nadruki, najczęściej oznakowanych logotypem KUPUJĄCEGO, które powoduje nieodwracalną zmianę wyglądu produktu, Zakupionego towaru nie można zwrócić. W przypadku niezgodności z zamówieniem lub uszkodzeniem towaru można go reklamować.
2. Reklamacji można dokonać do 7 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia.
3. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT lub paragon).
4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone pisemnie. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 14 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres
5. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w produkcie nie zużytym. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
6. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się wyrobu, wyrób posiadający uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji,
7. W przypadku gdy towar jest niezgodny z zamówieniem KUPUJĄCY może żądać: w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy. Jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
8. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa KUPUJĄCY . Wszelkie zwroty wysyłane na koszt SPRZEAJĄCEGO nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia z KUPUJĄCYM. Zwrot należy wysłać bez kwoty pobraniowej. W innym przypadku SPRZEDAJĄCY nie odbierze przesyłki.
9. SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku złych warunków atmosferycznych (opady śniegu, gradu, i podmuchy powietrza), nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe i niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie i montaż namiotu,
10. Do każdego namiotu dołączona jest instrukcja montażu oraz właściwego użytkowania.

NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową w terminie do 1 roku licząc od daty jego otrzymania, Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.
2. Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową, paragon fiskalny lub fakturę VAT.
3. SPRZEDAJĄCY nie odbiera przesyłek za pobraniem.
4. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez KUPUJĄCEGO w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.
5. Sklep zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).
6. Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową KUPUJĄCY nie zawiadomi o tym SPRZEDAJĄCEGO to traci uprawnienia wynikające z ustawy wskazanej w pkt 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.